Wietnamskie firmy na warszawskiej giełdzie?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wietnamska Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) podpisały w poniedziałek 27 sierpnia porozumienie o współpracy.

Celem porozumienia jest wzajemna wymiana doświadczeń i informacji między rynkami. Prezes GPW Ludwik Sobolewski podziękował przedstawicielom HOSE za zainteresowanie dynamicznym rozwojem polskiej rynku giełdowego oraz wolą współpracy i wymiany doświadczeń. Tran Dac Sinh - prezes Ho Chi Minh Stock Exchange - wyraził przekonanie, że porozumienie między GPW a HOSE to pierwszy krok do zacieśnienia współpracy, która w przyszłości może zbliżyć oba rynki.

W uroczystości podpisania porozumienia wziął udział Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Polsce Nguyen Van Xuong. Ambasador powiedział, że dzisiejszy dzień otwiera nowe możliwości inwestorom z obydwu krajów, które będą sprzyjać rozwojowi biznesu w Polsce i Wietnamie. Na koniec 2006 roku na HOSE notowane były akcje 106 spółek, 367 serii obligacji oraz 2 serie certyfikatów inwestycyjnych. Kapitalizacja HOSE na koniec 2006 roku wyniosła w przeliczeniu ok. 26 mld zł (kapitalizacja GPW na koniec 2006 roku wynosiła 636 mld zł). Chi Minh Stock Exchange została założona w 2000 roku. Pierwsza sesja na HOSE miała miejsce 28 lipca; notowane były na niej wówczas dwie spółki.