Aż 160 przetargów dotyczących budownictwa każdego dnia

Według raportu Telefonicznej Agencji Informacyjnej zapotrzebowanie na roboty drogowe w lipcu b.r. wzrosło aż o 55 proc. w stosunku do czerwca b.r. W lipcu ogłoszono prawie 500 przetargów dotyczących drogownictwa, co daje 160 przetargów ogłaszanych dziennie.

W lipcu 2007 r., w Polsce, ogłoszonych zostało 21 112 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy (bez sprzedaży), z czego 75%, tj. 15 752 ogłoszenia dotyczyły szeroko pojętej branży budowlanej. Porównując wyniki lipca b.r. i czerwca b.r. zauważyć można wzrost liczby ogłoszeń o ponad 3 300 sztuk.

- Z uwagi na zmianę Ustawy o Zamówieniach Publicznych, która weszła w życie 11. czerwca b.r. i sposobu publikacji informacji o zamówieniach publicznych znacząco wzrosła liczba przetargów ogłaszanych w Biuletynach Zamówień Publicznych" - mówi Piotr Sikora Dyrektor ds. Obsługi Telefonicznej Agencji Informacyjnej Sp. z o.o.

W lipcu b.r. ogłoszenia dotyczące branży budowlanej zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych stanowiły ponad 59% wszystkich publikacji. Przetargi z branży budowlanej, ogłoszone w lipcu b.r., dotyczyły głównie drogownictwa (31% ogłoszeń) oraz obiektów budowlanych (13% ogłoszeń). Na trzecim miejscu pod względem popularności znalazły się przetargi dotyczące prac wodno-kanalizacyjnych (12% ogłoszeń). Szczegółowe zestawienie prezentuje wykres obok.

Porównując wyniki lipca i czerwca 2007 roku należy zauważyć, że w dużym stopniu - o 55% wzrosła liczba przetargów dotyczących drogownictwa. W czerwcu b.r. ogłoszono ich 3 195, a w lipcu b.r. - 4 953. Oznacza to, że każdego dnia lipca b.r. ogłoszonych zostało 160 przetargów.

O 35% wzrosła również liczba przetargów dotyczących prac na usługi ślusarskie i stolarkę otworową, bramy i szklarstwo. Najwięcej przetargów pochodziło z województwa mazowieckiego (2 671 ogłoszeń), śląskiego (2 411 ogłoszeń), małopolskiego (1 399 ogłoszeń) i dolnośląskiego (1 362 ogłoszenia). Najmniej przetargów budowlanych w lipcu b.r. pochodziło natomiast z województwa podlaskiego (327 ogłoszeń). Szczegóły w poniższej tabeli.

90% ogłoszeń dotyczących branży budowlanej miało formę przetargów nieograniczonych. Ponad 89% przetargów z branży budowlanej dotyczyło zleceń na usługi bądź wykonanie. Pozostałe ogłoszenia przetargowe dotyczyły dostaw. W ponad 61% ogłoszonych przetargów nie wymagano wnoszenia wadium. Najwyższego wadium, w wysokości 14 000 000.00 PLN zażądała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, za udział w przetargu nieograniczonym na: "budowę Drogi Ekspresowej S-8 Trasa Armii Krajowej od Węzła Konotopa do Węzła Prymasa Tysiąclecia".

Natomiast wśród rozstrzygniętych w lipcu b.r. przetargów należy odnotować te, o najwyższych wartościach zamówienia. Poniżej znajdują się trzy przetargi rozstrzygnięte w czerwcu o najwyższej wartości.