Nowi doradcy na GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dopuścił kolejnych autoryzowanych doradców nowego rynku giełdowego NewConnect - spółkę FAS Polska oraz Kancelarię Biegłych Rewidentów REWID.

Rolą doradcy jest przygotowanie emitenta do debiutu oraz wsparcie spółki poprzez doradztwo w pierwszym okresie notowania na rynku. Na liście autoryzowanych doradców rynku NewConnect znajduje się już 40 firm.

NewConnect - jest nowym, zorganizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, rynkiem finansujący rozwój młodych oraz dynamicznych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. Obrót akcjami pierwszych emitentów nastąpi 30 sierpnia tego roku.