Żmudzini chcą być uznani za naród

Żmudzini na Litwie walczą o prawo do deklarowania swej narodowości. Wilnianin, Liudwikas Ragauskis zaskarżył do sądu decyzję Urzędu Stanu Cywilnego, który odrzucił jego prośbę o uznanie go za Żmudzina.

Działacze powstałego niedawno na Litwie Ruchu Żmudzkiego twierdzą, że brak zgody na uznanie narodowości Żmudzkiej jest brutalnym łamaniem Konstytucji. Powołują się na zapis, że każdy człowiek ma prawo decydować o swej narodowości. Wkrótce swoje powództwa w sądzie zamierza złożyć kilkunastu innych Żmudzinów litewskich.

Na Litwie powstało Stowarzyszenie o nazwie "Żmudzini byli, są i będą". Celem nowej organizacji jest obrona praw taj mniejszości i aktywny udział w życiu politycznym kraju.