Młode kadry w Urzędzie Regulacji Energetyki

Nowym szefem Urzędu Regulacji Energetyki został Adam Szafrański, młody prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego zajmujący się dotąd wolnością gospodarczą i działalnością gospodarczą państwa.

Potwierdziły się informacje "Gazety", że nowym szefem URE zostanie młody prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. To Adam Szafrański, który był dotąd adiunktem w zakładzie administracyjnego prawa gospodarczego i bankowego UW. - Jest super - powiedział nam o nowym szefie URE minister gospodarki Piotr Woźniak, który rekomendował Szafrańskiego. Woźniak przyznał przy tym, że nowy szef urzędu decydującego m.in. o wysokości naszych opłat za energię elektryczną i gaz nie ma dorobku związanego z regulacjami w energetyce. Pracę doktorską Adam Szafrański pisał na temat ograniczenia wolności gospodarczej przedsiębiorcy publicznego i publikował prace o wolności gospodarczej oraz działalności gospodarczej państwa. Pracował w Biurze Analiz Sejmu, a także w kancelariach prawnych, których nazw nie podał. Szafrański zastąpił na fotelu prezesa URE Leszka Juchniewicza, który po dziesięciu latach kierowania Urzędem został odwołany w środę bez podania powodu. Przed objęciem prezesury URE Juchniewicz był wiceministrem prywatyzacji, a potem wiceministrem skarbu.