Poliński: Rząd przyjmie pomostówki do końca lipca

Wiceminister pracy Romuald Poliński jest przekonany, że rząd zdąży, tak jak zakładał, do końca tego miesiąca przyjąć ustawę o emeryturach pomostowych.

W komisji trójstronnej do spraw społeczno-gospodarczych toczy się kolejna runda negocjacji w sprawie wykazu prac uprawniających do przechodzenia na tego typu emerytury. O ile sam projekt o emeryturach pomostowych został już dawno przyjęty to wciąż brakuje wykazu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Tylko wykonywanie takich prac uprawniałoby do korzystania z takich emerytur. Rząd i pracodawcy są zgodni, że wykaz takich prac powinien objąć nie więcej, niż 300 tysięcy osób i powinien obejmować tylko takie prace, które rzeczywiście powodują uszczerbek na zdrowiu na przykład prace przy azbeście.

Związkowcy myślą inaczej i chcą by wykaz obejmował prace wskazane przez ekspertów medycyny pracy w 2006 roku. Według tego wykazu, na emerytury pomostowe przejść by mogło około miliona 200 tysięcy osób.

Wiceminister Poliński zaznaczył, że rząd w żadnym wypadku na tak obszerną listę się nie zgodzi a ustawę o emeryturach pomostowych i tak przyjmie. Wykaz prac uprawniających do tych emerytur ma być dołączony do ustawy w formie załącznika i może to nastąpić nawet po przyjęciu ustawy przez Sejm podkreślił minister.

Projekt ustawy przewiduje, że na emerytury pomostowe będą mogły przechodzić tylko osoby urodzone przed 1969 rokiem. Urodzeni później, choć by pracowali w najtrudniejszych warunkach żadnych przywilejów nie dostaną. Rząd chce, aby takie osoby przed osiągnięciem wieku emerytalnego przekwalifikowały się na inne prace: i tak maszynista może później pracować w biurze - zaznaczył wiceminister Poliński.