Pogotowie Archiwalne Karty

Ośrodek Karta uruchomił Pogotowie Archiwalne, które ratuje zagrożone zniszczeniem i zapomnieniem zbiory.

Każdy, kto jest w posiadaniu interesujących zdjęć, dokumentów, pamiętników, książek, plakatów i czasopism sprzed 1989 r., może je przekazać lub udostępnić do skanowania Ośrodkowi Karta. Karta gwarantuje właściwe opracowanie i zabezpieczenie przekazywanych pamiątek i ich wieczyste przechowywanie. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: pogotowie@karta.org.pllub dzwoniąc: (0 22) 848 07 12 lub 502 505 877.