"GP": Klienci deweloperów są źle chronieni

Rzecznik praw obywatelskich uważa, że przepisy niewystarczająco chronią interesy klientów deweloperów, dlatego zwrócił się do ministra budownictwa o rozważenie podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych - pisze dzisiejsza "Gazeta Prawna".

Prace nad projektem ustawy o zasadach finansowania inwestycji mieszkaniowych, w którym uregulowany miał być sposób zabezpieczania praw nabywców w przypadku wszczęcia przeciwko deweloperowi postępowania egzekucyjnego lub ogłoszenia jego upadłości - jak przypomniał w piśmie do ministra rzecznik praw obywatelskich zostały przerwane. Deweloper wykorzystuje środki finansowe nabywców już w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego. Nabywca płaci więc całe wynagrodzenie jeszcze przed przeniesieniem na niego własności zamówionego lokalu - napisał rzecznik do ministra.

Gdyby umowę z deweloperem klient zawierał w formie aktu notarialnego, to miałby roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, mógłby dochodzić go w drodze sądowej, a także ujawnić je w księdze wieczystej nieruchomości. Rzecznik zwrócił uwagę, że najczęściej deweloperzy zawierają umowy tylko w formie pisemnej i posługują się opracowanymi przez siebie wzorcami umów. Często nakładają one na konsumentów obowiązki zapłaty rażąco wygórowanych cen umownych i utrudniają odstąpienie od umowy przez konsumenta. Brakuje w nich też wyraźnego wskazania na obowiązek dewelopera przeniesienia na nabywcę własności wybudowanego lokalu.