ABW: Prywatyzacja szczególnie zagrożona korupcją

Sferami życia publicznego najbardziej narażonymi na korupcję są administracja rządowa i samorządowa - wynika z raportu ABW.

W ocenie Agencji, korupcja w dużej skali najczęściej występuje podczas prywatyzacji, gospodarowania majątkiem publicznym, zamówień publicznych i udzielania koncesji lub kredytów.

Narażona na wystąpienie korupcji jest również działalność funduszy celowych, administracji skarbowej, wymiaru sprawiedliwości, służb celnych oraz organów nadzoru i inspekcji.

Najskuteczniejszym sposobem ujawniania osób zaangażowanych w działania korupcyjne są środki polegające między innymi na kontrolowanym wręczeniu korzyści materialnej - podaje w raporcie Agencja. I dodaje, że w pierwszym półroczu tego roku wszczęła 92 śledztwa w sprawie korupcji osób pełniących funkcje publiczne. To o ponad 100 procent więcej niż rok temu.

Wśród najciekawszych śledztw raport wymienia kontrolowane wręczenie przez funkcjonariuszy ABW korzyści majątkowej pracownicy Ministerstwie Zdrowia w wysokości 4 tysięcy dolarów. Łapówkę wręczył jej student pochodzący z jednego z krajów arabskich, w zamian za umorzenie opłaty za studia w akademii medycznej. Ponadto ABW zatrzymała byłego Ministra Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Miał on obiecać osobie osadzonej w areszcie, że zostanie wypuszczona w zamian za łapówkę w wysokości 2 milionów złotych.

Agencja informuje też w raporcie o wydarzeniach w domu Blidów w Siemianowicach Śląskich. Szef ABW odwołał i przeniósł do rezerwy w związku z tą sprawą sześciu funkcjonariuszy, którzy byli obecni na miejscu tragedii, a także przełożonych nadzorujący ich pracę. Wobec wszystkich ABW wszczęła postępowanie dyscyplinarne, które nie zostało jeszcze zakończone.