MEN: ocena z religii będzie wliczana do średniej

Od nowego roku szkolnego oceny z religii i etyki będą wliczane do średniej ocen. Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski uzasadnił decyzję MEN między innymi tym, że każdy przedmiot nauczany w szkole powinien wpływać na średnią ocen. Orzechowski dodał, że polskie społeczeństwo w przytłaczającej większości wyznaje wiarę katolicką i dlatego religia jest też przedmiotem, na który bardzo często uczęszczają uczniowie. Zdaniem wiceministra jest to więc kolejny argument przemawiający za wprowadzeniem oceny z religii do średniej na świadectwie.

Na tego typu decyzję ministerstwa nalegali również przedstawiciele Kościoła ze Wspólnej Komisji Rządu i Episkopatu. Ponadto w uzasadnieniu do tej decyzji MEN zaznacza, że ma ona także zmotywować uczniów do dodatkowego wysiłku i docenić ich pracę w zajęciach nieobowiązkowych. Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 września tego roku.

Nauka religii nie jest obowiązkowa. Uczniowie mogą wybierać pomiędzy religią i etyką lub w ogóle zrezygnować z obu tych zajęć.