UOKiK ostrzega przed trującą pastą do zębów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzegł, że stosowanie past do zębów Spearmint i Spearmint Tri Lear może stanowić zagrożenie dla konsumentów. Zawierają one niebezpieczną dla zdrowia substancję - glikol dietylenowy (DEG), który używany jest m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy samochodowych.

Trujący środek stosowano do zagęszczenia pasty, jako substytut droższej gliceryny.

Jak wynika z informacji przekazanych UOKiK przez hiszpańskie władze nadzoru rynku, na zatrucie szczególnie narażone są dzieci oraz osoby z niewydolnością wątroby lub nerek. Wcześniej pasty zawierające ten sam związek chemiczny zostały wykryte w krajach Ameryki Południowej i Północnej.

Urząd poinformował o ryzyku związanym ze stosowaniem past do zębów Główny Inspektorat Sanitarny, który obecnie sprawdza, czy trafiły one na nasz rynek. Jeśli okaże się, że niebezpieczna pasta była sprzedawana również w Polsce, Inspekcja powinna wydać decyzję o konieczności wycofania produktu z rynku. Konsekwencją tego jest umieszczenie szkodliwych past w Rejestrze Produktów Niebezpiecznych prowadzonym przez UOKiK. Za sprzedawanie artykułów z Rejestru, Urząd może nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową do 100 tys. zł.