Ewakuacja polskich obywateli z Iraku

Premier Jaroslaw Kaczyński zdecydował się ewakuować z Iraku polskich obywateli i ich rodziny. Decyzję podjął z uwagi na obecny stan bezpieczeństwa w tym kraju.

Jak poinformował Andrzej Sadoś, podsekretarz stanu w kancelarii premiera odpowiedzialny za sprawy zagraniczne, rządowy samolot z ewakuowanymi obywatelami polski już odleciał z Iraku. Na pokładzie samolotu jest 9 rodzin polsko-irackich oraz 9- miesięczna iracka dziewczynka, która ma być poddana w naszym kraju specjalistycznej opiece medycznej. Dziewczynka ma bowiem wrodzoną wadę serca. Wraz z nią do Polski przyleci dwójka jej opiekunów. Łącznie z Iraku zabrano zatem 34 osoby. Wszyscy uczestniczą w akcji dobrowolnie.

Sadoś dodał, że polscy obywatele i ich rodziny zostaną objęci kompleksowym programem readaptacji do życia w Polsce. Otrzymają zakwaterowane w ośrodku MSWiA, przysługiwać im będzie zasiłek socjalny, dzięki któremu będą dysponowali funduszami na życie i ewentualny wynajem lokalu, a najmłodsi członkowie tych rodzin zostaną objęci specjalnym programem edukacyjnym, który pozwoli im na uczęszczanie od 1 września do polskich szkół.