"GP": Grozi nam fala emerytalnych rozwodów

Dzisiaj może rozstrzygnąć się, jakie emerytury gromadzone w OFE wykupią przyszli emeryci - pisze Gazeta Prawna. Będzie można wykupić dożywotnią emeryturę z gwarantowanym okresem wypłaty. Wprowadzenie emerytury małżeńskiej może spowodować obniżenie wszystkich świadczeń.

Dziennikarze Gazety Prawnej przewidują, że brak emerytury małżeńskiej może doprowadzić do fikcyjnych rozwodów ze względów finansowych. Zdaniem gazety może się tak dziać, jeśli kapitał zgromadzony przez małżonków przed przejściem na emeryturę będzie się znacznie różnił, może dochodzić do fikcyjnych rozwodów. Kapitał w OFE, a już niedługo, dzięki zapisom ustawy o polityce rodzinnej także kapitał w ZUS, będzie majątkiem wspólnym małżonków. Tak jest do momentu przejścia na emeryturę. Jeśli małżonkowie nie będą mieli możliwości podziału majątku, to aby zabezpieczyć żonę lub męża w momencie przejścia na świadczenie, małżonkowie mogą się nim podzielić, rozwodząc się tuż przed uzyskaniem wieku emerytalnego.

- Gdy nie będzie emerytury małżeńskiej, będzie istnieć finansowa zachęta do tego, aby małżonkowie dogadywali się, że przekazują kapitał zgromadzony na koncie mężczyzny, który statystycznie żyje krócej, na konto kobiety żyjącej dłużej - tłumaczy cytowany przez prof. Wojciech Otto z Uniwersytetu Warszawskiego.

Sławomir Solarz podkreśla, że środki gromadzone w OFE są małżeńską współwłasnością i w przypadku rozwodu podlegają podziałowi.

Kierowany przez wicepremiera Przemysława Gosiewskiego Międzyresortowy Zespół do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych ma omawiać dzisiaj przedstawiony przez resort pracy projekt ustawy regulujący wypłaty emerytur z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Resort proponuje, aby przyszli emeryci za pieniądze w OFE kupowali dożywotnią emeryturę indywidualną, świadczenie z pięcioletnim gwarantowanym okresem płatności i emeryturę małżeńską.

Więcej informacji w Gazecie Prawnej.