Prezydent podpisał ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Nawet milion mieszkań spółdzielczych będzie można niebawem wykupić za kilka procent ich wartości. Stanie się tak dzięki podpisanej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Nowelizacja przewiduje między innymi tańsze przekształcenia mieszkań lokatorskich we własnościowe. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby, które wcześniej wykupiły własnościowe prawo do lokalu, będą mogły przeznaczyć część zapłaconej kwoty na konto przyszłego funduszu remontowego. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy spółdzielnie będzie stać na takie rozwiązanie.

Wiceminister budownictwa Piotr Styczeń wyjaśnia, że aby na nowych warunkach wykupić mieszkanie, najpierw trzeba złożyć wniosek do spółdzielni i zorientować się, czy nie ma przeciwwskazań do przekształcenia lokalu. Następnie należy dowiedzieć się, czy nie jesteśmy zadłużeni. Po uzyskaniu tych informacji można umówić się ze spółdzielnią na termin i rozpoczęcia procesu przekształcenia statusu lokalu.

Zdaniem wiceministra nowa ustawa jest korzystna zarówno dla mieszkańców jak i dla spółdzielni, ponieważ pozwoli na wprowadzenie nowej jakości w zarządzaniu nieruchomością.

Tymczasem Ryszard Jajszczyk, dyrektor Biura Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, jest zdania, że ustawa jest niesprawiedliwa społecznie. Jak zaznaczył większość, bo 2 miliony 600 tysięcy rodzin, uzyskała prawo własności do swoich mieszkań za znacznie większą kwotę niż milion rodzin, które teraz będą mogły wykupić lokale.

Z kolei ekonomista doktor Jan Korniłowicz z Instytutu Rozwoju Miast obawia się, że w przypadku zlikwidowania spółdzielni mieszkaniowych, lokatorom będzie niezwykle trudno utrzymać w dobrym stanie bloki, które do tej pory były remontowane przez spółdzielnie.

Ustawa wejdzie w życie 31. lipca.