Safjan: to medal za Trybunał

Wczoraj w Strasburgu b. prezes Polskiego Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan został odznaczony Medalem Rady Europy.

Medal jest jedynym odznaczeniem ustanowionym przez Radę Europy, najstarszą europejską organizację broniącą standardów demokratycznych. Medal przyznaje za zasługi w umacnianiu wartości demokratycznych, praw człowieka i zasad państwa prawnego.

- To wyraz uznania Rady Europy dla niezależności polskiego Trybunału Konstytucyjnego - powiedział nam prof. Safjan. - Sędziowie europejscy, z którymi tu dziś rozmawiałem, podkreślali, że jest ceniony za konsekwencję w obronie zasady demokratycznego państwa prawnego.

Marek Safjan był jednym z pierwszych polskich stypendystów w Radzie Europy. Pracował w jej sekretariacie nad prawem ochrony danych osobowych, a potem współtworzył jako przedstawiciel Polski w komitecie ds. bioetyki Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny uchwaloną w 1997 r. (Polska do dziś jej nie ratyfikowała).

Od 1997 do 2006 r. był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a od 1998 r. - jego prezesem. Końcówka jego kadencji przypadła na rządy PiS-u, który wszedł w ostry konflikt z Trybunałem m.in. po zakwestionowaniu przez Trybunał niektórych przepisów nowej ustawy o KRRiT, bankowej komisji śledczej czy ustawy o dostępie do korporacji prawniczych.

W latach 70. i 80. działał w niezależnym konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, które opracowywało raporty o sytuacji w PRL.

Na początku tego roku był jednym z inicjatorów reaktywacji DiP-u, który niedawno wydał "Raport o stanie demokracji w Polsce".

W tej chwili Marek Safjan jest w gronie ekspertów Rady Europy opracowujących projekt zaleceń i rekomendacji w sprawie europejskich standardów niezawisłości sędziowskiej.