Watykan: list papieża do chińskich katolików

W Watykanie ogłoszono wyczekiwany od dawna list Benedykta XVI do chińskich katolików, faktycznie adresowany również do władz. Zawiera on apel o jedność i pojednanie Kościoła katolickiego w Chinach, realizację pełnej wolności religijnej w tym kraju oraz nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Watykanem i Pekinem

Co zawiera list Benedykta XVI - czytaj

Papież oddaje hołd katolikom, którzy znosili pięćdziesięcioletnie prześladowania. Określił ich jako "świadków wiary, którzy cierpieli i przebaczyli, ofiarowując życie za przyszłość Kościoła katolickiego w Chinach". Papież wyraził przekonanie, że Kościół w tym kraju jest jeden.

- Różnice między tą jego częścią, która działa pod kuratelą władz, a zdelegalizowaną wspólnotą podziemną nie są natury doktrynalnej i powinny zostać rozwiązane na drodze administracyjnej - podkreślił Benedykt XVI. Zauważył przy tym, że większość biskupów, którzy wyświęceni zostali bez zgody Stolicy Apostolskiej, jest obecnie w jedności z papieżem.

Ojciec Święty zaznaczył, że chińskim władzom nie powiódł się pomysł stworzenia wspólnoty całkowicie oderwanej od Rzymu i władze powinny od niego odstąpić. Wyraził przy tym pogląd, że przyszłość należy do współpracy państwa z Kościołem i nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Chinami, dla dobra narodu chińskiego i pokoju na świecie. Benedykt XVI zaznaczył, że Kościół katolicki nie ma zamiaru zmieniać ustroju państwa.

Na zakończenie listu papież ustanawia 24 maja, uroczystość Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, dniem modlitwy za Kościół w Chinach, tak w tym kraju, jak i na całym świecie.

Według Watykanu w Chinach jest 12 milionów katolików.

Dwa kościoły w Chinach - podporządkowany władzy i podziemny

W Chinach działają dwa Kościoły - oficjalny "patriotyczny", podporządkowany władzy, który liczy 4 mln wiernych, i podziemny, który uznaje zwierzchność papieża. Ten drugi liczy wedle szacunków Watykanu ok. 10 mln Chińczyków.

Watykan stara się zasypać podział. Komunikat Stolicy Apostolskiej podkreśla, że "prawie wszyscy" biskupi i księża w Chinach zachowują lojalność wobec papieża. Jednocześnie chwali postawę tych biskupów, księży i wiernych, którzy mimo cierpień w tej lojalności wytrwali.

Oficjalnej reakcji chińskiej na razie nie ma. Jedyna wypowiedź pochodzi od Liu Bainiana, urzędnika, który nadzoruje kościół oficjalny z ramienia Patriotycznego Stowarzyszenia Chińskich Katolików. - Normalizacja stosunków jest pożądana - powiedział Liu. Zastrzegł, że Watykan musi najpierw spełnić dwa warunki - zerwać stosunki z Tajwanem i "przestać się mieszać do spraw wewnętrznych Chin". Przez to ostatnie władze rozumieją swoje wyłączne prawo do mianowania biskupów.