CBOS: Kiepskosąsiedzkie stosunki z Rosją

Stosunki polsko-rosyjskie są złe, bo Rosja nie uważa Polski za równoprawnego partnera. Takie wyniki przynosi czerwcowy sondaż CBOS.

Ocena relacji polsko-rosyjskich poprawiła się nieco od grudnia 2006 r. i wróciła do poziomu z końca 2005 r. Stosunki polsko-rosyjskie najmniej podobają się osobom z wyższym wykształceniem, kadrze kierowniczej, ludziom interesującym się polityką, a także osobom o lewicowych poglądach.

Ankietowani są zdania, że za taki stan rzeczy odpowiada Rosja. 33 proc. badanych twierdzi, że problemy wynikają z tego, że Rosja nie uważa nas za równoprawnego partnera, a 31 proc. - że Rosja nie może pogodzić się z utratą wpływów po upadku ZSRR.

14 proc. ankietowanych sądzi, że zawiniła zbyt sztywna polityka Polski, a 5 proc. - polska rusofobia.

CBOS, 1-4 czerwca, próba reprezentatywna 903 osób