?GP": Renciści nie będą płacić na ZUS

?Gazeta Prawna" podaje, że od lipca renciści prowadzący działalność gospodarczą nie będą już płacić składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Na podpis prezydenta czeka bowiem nowelizacja ustawy, która do końca roku przesuwa termin wejścia w życie przepisów nakładających na nich ten obowiązek.

Do końca roku będą więc płacić tylko składki na ubezpieczenia zdrowotne. Natomiast od 2008 roku osoby te będą mogły występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Więcej o składkach od rencistów i nowej ustawie - w "Gazecie Prawnej".