Rząd zajmie się finansami publicznymi

Rząd ma się zająć dziś projektem ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wprowadzającymi. Chodzi o realizację wielokrotnie zapowiadanego drugiego etapu naprawy finansów państwa.

W uzasadnieniu napisano, że Polska znajduje się w sytuacji pozwalającej na podjęcie odpowiednich działań reformatorskich, zmierzających do poprawy gospodarowania i wykorzystania środków publicznych.

Dzięki ustawie ma się zmienić między innymi dotychczasowa struktura i organizacja funduszy celowych. Część z nich ma być likwidowana - jak na przykład Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorczości, część z kolei łączona. Dokument ten zakłada ponadto zmianę zasad działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez nadanie mu statusu jednostki budżetowej finansowanej bezpośrednio z budżetu państwa - to znaczy z jednej strony odprowadzającej uzyskiwane dochody na rachunek budżetu państwa, z drugiej -swoje wydatki pokrywającej z budżetu państwa. Ustawa zakłada też zmianę działania Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W dokumencie sporo miejsca poświęcona poza tym różnego rodzaju przekształceniom agencji rządowych. Przepisy wprowadzające mają określać jak i kiedy ustawa ma być wprowadza w życie.