Arabia Saudyjska zainteresowana meblami i słodyczami z Polski

500 milionów dolarów - tyle w tym roku może wynieść wartość obrotów handlowych między Polską a Arabią Saudyjską. Oznacza to wzrost o 200 milionów dolarów w porównaniu z 2006 roku. Głównymi produktami eksportowym Polski stają się materiały budowlane, meble i słodycze.

Na odbywającym w Warszawie odbywa się Polsko-Saudyjskie Forum Gospodarcze, organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Ambasador Polski w Arabii Saudyjskiej Adam Kułach powiedział, że wszystko to, co jest polską specjalnością eksportową, może być sprzedawane do tego kraju. Chodzi między innymi o produkty związane z budownictwem, meble oraz artykuły spożywcze, w tym słodycze.

Adam Kułach, pytany o możliwości sprowadzania saudyjskiej ropy do Polski odpowiedział, że jest to kwestia wymagająca poważnych rozmów na szczeblu rządowym. Jeśli chodzi o przemysł petrochemiczny, z Arabii Saudyjskiej sprowadzimy półprodukty dla tej gałęzi gospodarki. Arabia Saudyjska jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajem arabskim - ma jedne z największych zasobów kapitałowych. Inwestycje saudyjskie za granicą szacuje się na 800 - 1000 miliardów dolarów, a rezerwy banku centralnego na 250 miliardów dolarów.