Początek Lubuskiego Lata Filmowego

W Łagowie nad jeziorami Trześniowskim i Łagowskim rozpocznie się dziś 37. Lubuskie Lato Filmowe, międzynarodowy festiwal filmowy prezentujący dokonania twórców z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Tematem tegorocznego festiwalu jest historia krajów naszego regionu, prawda i pojednanie. O obecności historii, prawdy i pojednania we współczesnym kinie i kulturze europejskiej i będą także rozmawiać festiwalowi goście.

Lubuskie Lato Filmowe to najstarszy w Polsce festiwal filmowy, istniejący od 1969 roku, na który przyjeżdżają młodzi fani kina, studenci szkół filmowych i filmoznawcy.

W czasie festiwalu odbywają się prezentacje filmów, rozmowy, dyskusje, spotkania z twórcami oraz konkurs filmów fabularnych, dokumentalnych, pokazy video-artu, etiud szkolnych, retrospektywy.

Projekcje będą odbywały się z kinie Świteź, łagowskim amfiteatrze i specjalnie przygotowanym na tę okazję namiocie projekcyjnym ufundowanym przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Podczas festiwalu po raz pierwszy zostanie wręczona nagroda za całokształt twórczości: Brylantowe Grono. Odbierze ją Marcel Łoziński - jeden z najwybitniejszych współczesnych dokumentalistów.

Lubuskie Lato Filmowe potrwa do 30. czerwca.