Skład Obywatelskiej Komisji Dobrej Woli

Teresa Bogucka - socjolog, współpracownik KOR, Regionu Mazowsze "Solidarności" i ruchu kultury niezależnej, internowana w stanie wojennym, publicystka, członek Komitetu Helsińskiego w Polsce.

Jacek Fedorowicz - plastyk, aktor, satyryk, publicysta; współtwórca ruchu kultury niezależnej w latach 80.

Andrzej Friszke - historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN i redakcji "Więzi", wykładowca Collegium Civitas, badacz dziejów opozycji w PRL, były członek Kolegium IPN.

Andrzej Kaczyński - polonista, dziennikarz, w latach 80 współtwórca ruchu kultury niezależnej, współpracownik prasy podziemnej.

Anka Kowalska - pisarka i poetka, członek KOR, internowana w stanie wojennym, współpracownik prasy podziemnej.

o. Stanisław Opięła -jezuita, teolog, polonista, publicysta; był prowincjałem jezuitów, sekretarzem Konferencji Episkopatu Rosji, pracuje w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury, redaktor miesięcznika "Przegląd Powszechny"

Krzysztof Piesiewicz - adwokat, scenarzysta, polityk, publicysta; był doradcą "Solidarności" regionu Mazowsze, obrońcą w procesach politycznych; współautor scenariuszy filmów Krzysztofa Kieślowskiego, senator (PO)

Arkadiusz Rybicki - historyk, działacz ROPCiO i Ruchu Młodej Polski, w latach 80. współpracownik Lecha Wałęsy, polityk i działacz samorządowy; poseł (PO)

Andrzej Rychard -socjolog, publicysta, kieruje Szkołą Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, członek zarządu Fundacji im. Stefana Batorego

Danuta Stołecka - polonistka, członek Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu, działaczka organizacji pozarządowych, obecnie "Otwarta Rzeczpospolita" Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii.

Hanna Świda Ziemba - socjolog i pedagog, wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

o. Ludwik Wiśniewski - dominikanin, duszpasterz akademicki; wychowawca działaczy opozycji, m.in. Ruchu Młodej Polski, współpracownik "Spotkań", uczestnik ROPCiO, obecnie prowadzi Akademię "Złota 9", nowotworzoną szkołę służby obywatelskiej dla młodzieży Lubelszczyzny.

Henryk Wujec - fizyk, członek KOR i władz "Solidarności", internowany i więziony, poseł na Sejm w latach 1989 - 2001, obecnie w Fundacji dla Polski.