Od dziś darmowa legalizacja samowoli budowlanej

Osoby które popełniły samowolę budowlaną mogą od dzisiaj zalegalizować ją za darmo. Do tej pory za legalizację domu lub innego obiektu budowlanego wybudowanego bez dopełnienia formalności trzeba było zapłacić - za dom jednorodzinny około 50 tysięcy złotych, za garaż połowę mniej.

Aby skorzystać z abolicji należy zgłosić się do właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia. Przy okazji należy przedłożyć dokumenty wymagane do normalnego uzyskania pozwolenia użytkowania, oraz udowodnić faktyczną datę realizacji obiektu.

W skład dokumentów, które należy dostarczyć do inspektoratu nadzoru budowlanego jest m.in. zaświadczenie z gminy dotyczące zgodności z miejscowym planem zagospodarowania.

Abolicja dotyczy budowli zakończonych po 1 stycznia 95 roku, ale przed 11 lipca roku 98 oraz tych, w stosunku do których Nadzór Budowlany nie prowadził postępowania przed 11 lipca 2003 roku. Ponadto musi spełniać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa.

Z abolicji dotyczącej samowoli budowlanej będzie można skorzystać tylko do końca roku.