Frasyniuk nie wejdzie do rady LiD

Władysław Frasyniuk nie zgodził się jednak wejść do rady programowej LiD.

Dziś zostanie ogłoszony oficjalnie jej skład. Do rady wejdą: Aleksander Kwaśniewski (przewodniczący) oraz liderzy LiD-owskich partii: Wojciech Olejniczak, Jerzy Szmajdziński i Andrzej Szejna z SLD, Janusz Onyszkiewicz i Jan Lityński z PD, Marek Borowski z SdPl , oraz Waldemar Witkowski i Jan Turski z UP. W radzie nie będzie na razie ekspertów, na co nalegał Kwaśniewski, ale "sprawa jest otwarta".