W ciągu 2 lat otrzymaliśmy 300 mln na innowacje

W ciągu ostatnich dwóch lat polscy przedsiębiorcy otrzymali z pieniędzy unijnych i budżetu nauki 300 mln zł wsparcia na projekty badawczo-rozwojowe

Chodzi o tzw. projekty celowe, czyli przedsięwzięcia badawcze mające wprowadzić do gospodarki nowe produkty i technologie. Jak podało wczoraj Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dofinansowanie z pieniędzy unijnych (a konkretnie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) oraz z budżetu resortu nauki otrzymało przez ostatnie dwa lata ponad 80 takich projektów. Ich łączna wartość (po uwzględnieniu nakładów prywatnych) przekracza 750 mln zł.

- Pomimo największego od ośmiu lat wzrostu gospodarczego i napływu inwestycji zagranicznych do Polski, piętą achillesową gospodarki pozostaje jej niska innowacyjność. Dajemy fundusze, aby zachęcić przedsiębiorców i naukowców do współpracy - mówi wiceminister nauki Olaf Gajl. Resort przyznał grant m.in. na prace nad innowacyjnym lekiem na cukrzycę, zdalnym systemem do monitorowania pracy serca czy ekonomicznym tramwajem. Wśród firm, które otrzymały wsparcie MNiSW, wymienia m.in.: Comarch, Interię, Polpharmę, Alcatela, IBM, ale także niekojarzące się raczej z high-tech Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. - Na dotacje w ramach projektów celowych może liczyć każde przedsiębiorstwo z ciekawym, innowacyjnym pomysłem - mówi Gajl.

Innym źródłem rządowych pieniędzy na innowacje jest opisywany już przez nas program Inicjatywa Technologiczna (w którym również jest do rozdysponowania w tym roku 300 mln zł). Obecnie trwa selekcja blisko 500 wniosków o granty złożonych w pierwszej edycji Inicjatywy.