Zwrot części VAT w budownictwie pozostanie

Ministerstwo Finansów zgadza się na przedłużenie na czas nieokreślony mającej wygasnąć w 2008 r. ustawy o tzw. zwrocie VAT. Gotowy jest już także projekt tzw. definicji budownictwa społecznego, która ma zapobiec podwyżce VAT na mieszkania i domy od 2008 r.

Projekt nowelizacji, która za jednym zamachem zmienia ustawę o VAT i ustawę "o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym", pojawił się w piątek na stronie internetowej resortu finansów. Oznacza to, że zaczęły się uzgodnienia z innymi ministerstwami.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 7-proc. stawką VAT będą objęte mieszkania do 120 m kw. powierzchni użytkowej i domy do 220 m kw. (z preferencji nie będą korzystały domy letniskowe). Za każdy metr więcej VAT wyniesie 22 proc. Chodzi o mieszkania i domy kupowane od deweloperów i spółdzielni oraz stawiane przez firmy budowlane.

Z projektu wynika ponadto, że preferencją podatkową będą też objęte: remont polegający na wymianie okien i drzwi wejściowych w budynkach i mieszkaniach spełniających powyższą normę metrażową, remonty części wspólnych budynków wielorodzinnych, np. dachu, elewacji, klatki schodowej i instalacji, remonty domów jednorodzinnych, ale wyłącznie w zakresie, jaki przewiduje wykaz robót w załączniku do ustawy; chodzi m.in. o remonty przyłączy (np. wodociągowych), fundamentów, elementów konstrukcyjnych (np. dachu), elewacji (np. docieplenie i malowanie), ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, czyli chodników.

Natomiast jeśli ktoś postanowi np. wymienić płytki w łazience, wówczas będzie podlegał ograniczeniu, które zakłada stosowanie 7-proc. VAT, gdy koszt materiałów nie przekracza 50 proc. kosztów remontu.

Ale uwaga! Mamy dobrą wiadomość zarówno dla tych, którzy planują w przyszłym roku drobne remonty, jak i tych, którzy zamierzają budować domy tzw. systemem gospodarczym. Ministerstwo Finansów zgodziło się na przedłużenie na czas nieokreślony ustawy o tzw. zwrocie VAT, dzięki której fiskus oddaje - oczywiście w granicach ustawowego limitu - różnicę między stawką 22 i 7 proc. za większość materiałów budowlanych. Chodzi m.in. o okna, drzwi, tapety papierowe i okładziny ścienne, cegły, dachówki i materiały ceramiczne, cement, wapno, gips, wełnę mineralną, konstrukcje stalowe, a także wyroby z betonu i gipsu (w tym pustaki), kotły centralnego ogrzewania, piece grzewcze, gazowe i uniwersalne, wodomierze i gazomierze.

Oczywiście nie będzie można korzystać z obu preferencji. Jeśli ktoś za usługę budowlaną bądź remontową wraz z materiałami zapłaci 7-proc. VAT, to nie będzie mógł potem wystąpić o zwrot części tego podatku za te materiały.