Wspólny podręcznik polsko-niemieckiej historii

Robert Traba, szef berlińskiego Centrum Badań Historycznych PAN, został przewodniczącym polsko-niemieckiej komisji podręcznikowej. - Będę dążył do stworzenia polsko-niemieckiego podręcznika do historii - zapowiada.

Prof. Traba zastąpił na stanowisku prof. Włodzimierza Borodzieja. - Kierowałem komisją społecznie przez dziesięć lat i tyle mi wystarczy - mówi Borodziej.

Komisja Podręcznikowa powstała w 1972 r. z inicjatywy UNESCO. Jej trzon to historycy i geografowie, którzy wypracowują wskazówki dla autorów podręczników szkolnych, jak obiektywnie przedstawiać zawiłe relacje polsko-niemieckie.

Trabie marzy się, by komisja stworzyła podręcznik historii, z którego mogliby korzystać uczniowie w Polsce i Niemczech. - Udało się napisać go historykom z Niemiec i Francji - mówi Traba. - Wiem, że do tego, by ta książka powstała i weszła na listę obowiązujących podręczników, trzeba woli politycznej. Mam nadzieję, że taka będzie.

Zastrzega, że tworzenie polsko-niemieckich książek do historii potrwa kilka lat.

Traba jest współzałożycielem olsztyńskiej Wspólnoty Kulturowej "Borussia", która od lat dąży do pojednania żyjących na Warmii i Mazurach Polaków, Ukraińców, Niemców, Litwinów, Romów. W 2004 r. dostała prestiżową Nagrodę Pokoju i Praw Człowieka im. Lwa Kopielewa za budowanie porozumienia między Polakami a Niemcami.