OBOP: Pomników nie ruszać

Co zrobić z pomnikami żołnierzy radzieckich w Polsce? Temat wrócił po zamieszkach o podobny pomnik w stolicy Estonii. PiS zapowiedział ustawę o usuwaniu symboli komunizmu, co wzbudziło gniew Rosji.

TNS OBOP zbadał więc, co o takich pomnikach myślą Polacy. Dla 38 proc. ankietowanych upamiętniają one wyzwolenie; dla 33 proc. są symbolem zniewolenia. "Zniewolenie" to częstsza odpowiedź ludzi młodszych (15-29 lat), mieszkańców dużych miast, ludzi o prawicowych poglądach. "Wyzwolenie" wybierały osoby starsze, mieszkające na wsi lub w małych miastach, o lewicowych poglądach.

Wyraźnie przeważa zdanie, że pomniki żołnierzy radzieckich powinny zostać tam, gdzie stoją. Sądzi tak nawet 31 proc. tych, którzy widzą w tych pomnikach symbol zniewolenia; 47 proc. z nich wolałoby przenieść pomniki na najbliższy cmentarz żołnierzy radzieckich.

49 proc. ankietowanych twierdzi, że groby żołnierzy radzieckich są otaczane taką opieką, na jaką zasługują, 23 proc. jest przeciwnego zdania.

TNS OBOP, 10-14 maja, próba reprezentatywna 1003 osoby powyżej 15. roku życia