Wystawa "190 lat Giełdy w Warszawie"

Od dziś do 6 czerwca w holu głównym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych można zwiedzać wystawę "190 lat Giełdy w Warszawie - Kapitalna zmiana".

Jest to ekspozycja multimedialna, która ilustruje związki między kapitałem, handlem, zyskiem a wspieraniem działalności społecznej. Rozkwit filantropii prywatnej, szczególnie wśród przemysłowców, przypadł właśnie na XIX wiek i okres zaborów. Ówczesna elita finansowa starała się łagodzić skutki gwałtownych przemian społecznych. Dziś biznes także dzieli się zyskiem, a "mądra dobroczynność" ma godnych naśladowców.

Pierwsza polska oficjalna giełda papierów wartościowych powstała 12 maja 1817 roku.

4 dni później - 16 maja 1817 roku na parkiecie Warszawskiej Giełdy Kupieckiej zawarto pierwsze transakcje.

Wystawa jest czynna w dni robocze od godz. 8 do 18.