Poświęcono cerkiew w Kodniu

Abp Chrystodulos, zwierzchnik greckiej Cerkwi prawosławnej, poświęcił wczoraj nową cerkiew w Kodniu na Lubelszczyźnie.

Przybyło kilkuset pielgrzymów z Polski i Grecji (świątynię zbudowano dzięki wsparciu Greków). - To wyjątkowa i historyczna chwila - mówił metropolita warszawski i całej Polski abp Sawa. Do tej pory w Kodniu nabożeństwa odbywały się w domu mieszkalnym, istniejące tu od XV w. dwie cerkwie zlikwidowano na początku XX w.