Rynek farmaceutyczny wzrósł o 9,2 proc.

Całkowita wartość rynku farmaceutycznego w Polsce wzrosła w okresie styczeń-marzec do 4,2 mld zł w cenach producenta netto, tj. o 9,2% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. W skali ostatnich 12 miesięcy wartość rynku farmaceutycznego wyniosła 15,2 mld zł, a jego wzrost wyniósł 5,4%, podała firma monitorująca ten rynek, IMS Health w komunikacie w poniedziałek.

Rynek apteczny leków wydawanych na receptę w I kw. 2007 r. zanotował 7,7-proc.wzrost. Największy wzrost zanotowano w klasach leków przeciwinfekcyjnych i leków stosowanych w chorobach układu krążenia. Te dwie klasy przyrosły o ponad 100 mln zł w cenach producenta netto.

Wzrost o 42 mln zł, tj. o 15% licząc rok do roku odnotowała również klasa leków stosowanych w chorobach układu oddechowego (głównie leczenie astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz leki przeciwhistaminowe).

"Znaczący wzrost dynamiki rynku wynika przede wszystkim z przejściowego zwiększenia sprzedaży leków stosowanych w ostrych infekcjach, których znaczną liczbę obserwowaliśmy w pierwszych miesiącach 2007 roku" - czytamy w raporcie.

Na rynku szpitalnym również utrzymuje się wzrostowy trend sprzedaży. Ten segment zanotował 10,6-proc. wzrost w porównaniu do I kw. ub. roku. Za taki wynik praktycznie w całości odpowiedzialna jest klasa leków onkologicznych i immunosupresyjnych.

W okresie styczeń - marzec 2007 roku pacjenci, wspomagani przez refundację z NFZ, zakupili w aptekach leki za 5,2 mld zł (w cenach detalicznych z VAT). Stanowi to 9-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

Szpitale w I kw. tego roku dokonały zakupów za kwotę 526 mln zł (w cenach zakupu bez VAT), co stanowi 10,8-proc. wzrost licząc rok do roku.

Rynek leków i produktów z zakresu tzw. samoleczenia (zwany OTC) w aptekach otwartych wzrósł do ponad 1,2 mld zł (w cenach producenta bez VAT) w I kw. tego roku, tj. o 17,2% w porównaniu z I kw. 2006 r.

W wartościach bezwzględnych największy przyrost - o ponad 55 mln zł odnotowała klasa preparatów stosowanych w leczeniu grypy i choroby przeziębieniowej.

O ponad 27 mln zł wzrosła sprzedaż preparatów wykorzystywanych w leczeniu chorób przewodu pokarmowego. Te dwie kategorie są odpowiedzialne za prawie 50-proc. wzrostu segmentu OTC.