Wyrok dla Jarosza do poprawki

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił wczoraj wyrok sądu rejonowego.

We wrześniu, były rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, Antoni Jarosz, został skazany na pięć lat więzienia. Sąd rejonowy zakazał mu wykonywania zawodu nauczyciela przez pięć lat za 21 przestępstw, z których 11 dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych i płatnej protekcji. Sprawa wraca do pierwszej instancji.