Bułgaria: korupcja większa od funduszy unijnych

Korupcja w Bułgarii szacunkowo pochłonęła w zeszłym roku równowartość ponad miliarda euro. Pozarządowe Centrum Badania Demokracji, które ogłosiło te dane, podkreśla, że to więcej niż roczne środki otrzymywane przez Bułgarię z funduszy unijnych.

Po raz pierwszy od 10 lat Bułgarzy uznają korupcję za podstawowy problem ich państwa - wynika z sondaży przeprowadzonych przez Centrum Badania Demokracji. Sferą, w której daje się najwięcej pieniędzy na łapówki, są tu zamówienia publiczne. Szacuje się, że jest to około miliarda lewów, czyli pół miliarda euro - jedna czwarta budżetu na ten cel.

Duża korupcja istnieje również przy zarządzaniu majątkiem państwowym i w urzędach celnych - gdzie na łapówki przeznaczono w zeszłym roku równowartość 150-200 milionów euro. Sondaż wykazał, że w społeczeństwie i wśród przedsiębiorców narasta przekonanie o wzroście korupcji na wyższych szczeblach władzy. W zeszłym roku wyrokiem skazującym zakończyło się tu jedynie 188 procesów w sprawie korupcji.