Rybnik się informatyzuje

Rybnik staje się najbardziej zinformatyzowanym miastem w kraju. Od kilku miesięcy działa tu e-karta, która może służyć między innymi jako bilet autobusowy, a dziś otwarto pierwsze w mieście infokioski.

Krzysztof Kłosek z Wydziału Promocji rybnickiego magistratu powiedział, że będą one udostępniać między innymi informacje o mieście, o stronach instytucji rządowych.

Drugą nowością w Rybniku są działające od dziś telecentra - dodaje Krzysztof Kłosek. Jest to pomieszczenie, które jest wyposażone w dwa multimedialne komputery i w drukarkę. Można w nim pobrać teledruki, które pracownik telecentrum pomoże wypełnić.

Barbara Tyc-Panek dyrektor firmy, która projektowała i wdrażała do użytku infokioski i telecentra, twierdzi iż jest to nowatorskie rozwiązanie w skali całej Polski.

Do tej pory koszt wprowadzenia e-karty, infokiosków i telecentrów to przeszło 5 milionów złotych. Większość pieniędzy - blisko 80 procent - Rybnik pozyskał z funduszy europejskich.