Telepraca w kodeksie pracy

Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy wprowadzający do kodeksu pracy telepracę.

W przygotowanym przez Ministerstwo Pracy projekcie znajdują się uregulowania dotyczące zasad wykonywania pracy na odległość, umów o pracę, jakie można będzie podpisywać z telepracownikami, oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. - To forma zatrudnienia, która może być efektywną metodą walki z bezrobociem. Ma ona także pozytywne skutki społeczne, ponieważ umożliwia łączenie pracy z opieką nad dziećmi - mówił wczoraj na konferencji prasowej premier Jarosław Kaczyński. Dziś telepracowników można znaleźć w 16 proc. firm. W większości są to jednak osoby pracujące na własny rachunek. Zaproponowane przez rząd uregulowanie ma spowodować, że firmy chętniej będą zatrudniały pracowników na podstawie umowy o pracę.