Bułgarskie firmy bardzo zadłużone

Zadłużenie bułgarskich firm o 60 procent przewyższa wartość produktu krajowego brutto. Bułgarska Izba Gospodarcza alarmuje, że w ostatnich latach zadłużenie firm rośnie o 20 procent rocznie.

Zadłużenie bułgarskich spółek wobec banków, partnerów, pracowników i państwa stanowi równowartość 35 miliardów euro. Jest o 250 procent większe niż 7 lat temu. Ten szybki wzrost zadłużenia firm - zdaniem ekspertów z Izby Gospodarczej - stawia gospodarkę w ryzykownej sytuacji.

Analiza bilansów spółek świadczy również o rosnącej szarej strefie gospodarczej, która rekompensuje ujemny bilans finansowy firm. Według innych szacunków szara strefa wytwarza

około 34 procent bułgarskiego produktu krajowego brutto. Gdyby ją uwzględnić, to ubiegłoroczny wzrost gospodarczy byłyby o jakieś 1,5 punktu procentowego wyższy i sięgnąłby 8 procent.

Największy udział w zadłużeniu firm stanowią wzajemne wierzytelności pomiędzy spółkami. Są one prawie trzy razy większe niż długi firm wobec banków.