Życie poczęte - do konstytucji

Jutro Sejm będzie głosował nad trzema propozycjami zmian w konstytucji. Na razie nie wydaje się, by za którąkolwiek stanęła niezbędna większość dwóch trzecich posłów

Posłowie mają do wyboru: propozycję sejmowej komisji, by do przepisu o przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka dopisać, że przysługuje "od poczęcia" - co ma zapewnić płodowi ochronę wszelkich praw konstytucyjnych, nie tylko prawa do życia; wniosek mniejszości LPR, by życie chronić "od poczęcia do naturalnej śmierci", a jednocześnie dopisać do przepisu o godności, że przynależy każdemu "od poczęcia"; propozycję prezydencką, by zapisać, że życie chronione jest od poczęcia, państwo chroni je, m.in. pomagając kobietom w ciąży, i że nie można przyjąć prawa pogarszającego obecny poziom ochrony życia poczętego.

Prezydencka dziś w komisji...

Propozycję prezydencką zaopiniuje dziś sejmowa komisja sprawiedliwości. Opinia jej eksperta dr. Włodzimierza Wróbla jest negatywna. - Sygnalizowałem już wcześniej komisji, że wprowadzi to jeszcze większe zamieszanie i obniży standard ochrony życia. Używa się w niej trzech różnych określeń: "życie człowieka", "życie poczęte" i "życie od poczęcia". Nie wiadomo, czy chodzi o to samo, czy o coś innego. W dodatku chroniony jest nie człowiek poczęty, ale faza rozwoju człowieka - co jest niepoprawne z prawnego punktu widzenia. Wreszcie samo pojęcie "życia poczętego" ma charakter publicystyczny, a nie prawny - tłumaczy nam dr. Wróbel.

PiS poprawkę prezydencką chce wpisać do rozdziału XIII konstytucji zawierającego przepisy przejściowe, by uniknąć groźby referendum na temat zmiany konstytucji. Konstytucja przewiduje bowiem referendum tylko wtedy, jeśli dotyczy przepisów zawartych w rozdziałach I, II lub XII.

Zdaniem dr. Wróbla ten fortel nie wypali: - Konstytucjonaliści są zgodni, że dla referendum nie ma znaczenia, w którym miejscu konstytucji wprowadzana jest zmiana, ale którego prawa ona dotyczy. A ta dotyczy prawa do życia zawartego w rozdziale II.

...i ma największe szanse

Poprawka prezydencka, nawet jeśli uzyska negatywną opinię sejmowej komisji, może mieć największe szanse w Sejmie. Głosowanie nad nią odbędzie się bowiem na końcu.

Jeśli więc dwie pierwsze (komisyjna o godności i LPR-owska o godności i życiu "od poczęcia do naturalnej śmierci") nie uzyskają dwóch trzecich głosów, to zdeklarowanym zwolennikom zmiany konstytucji zostanie ostatnia szansa - właśnie poprawka prezydencka.

Na razie nie wydaje się, żeby przy dużej frekwencji znalazła się potrzebna większość dwóch trzecich głosów do przyjęcia którejkolwiek z propozycji zmian konstytucji.

PiS jest podzielony, PO w większości jest przeciw, przeciw jest całe SLD. Ale jeśli zwolennicy zmiany konstytucji stawią się w komplecie, a część przeciwników nie przyjdzie - to zmiana konstytucji jest możliwa.

Ewa Siedlecka

Wiec do 2 w nocy

Przeciwnicy zmian w konstytucji zaplanowali na dzisiaj wiec pod Sejmem "W obronie życia kobiet". Początek - 17, koniec - 2 w nocy. - Zabierzcie ciepłe ubrania, termosy, kanapki, karimaty! W nocy może być zimno - apeluje Katarzyna Bratkowska, jedna z organizatorek wiecu. Manifestację organizują grupa Same o Sobie! S.O.S., Porozumienie Kobiet 8 Marca, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Blog Stop Fanatykom (Bez jaj), Feminoteka, Sierpień '80.

W tym samym czasie w Katowicach ma się odbywać wiec solidarności z manifestującymi pod Sejmem.