GPW za mała, żeby sprywatyzować giełdę w Sofii?

Bułgarskie media twierdzą, że Warszawska Giełda Papierów Wartościowych ma niewielkie szanse na prywatyzację giełdy w Sofii. Z bułgarskich publikacji wynika, że faworytami są większe giełdy - skandynawska OMX i giełda we Frankfurcie.

Media w Bułgarii informują o zainteresowaniu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych współpracą z giełdą sofijską. Informują też o złożonej w Sofii przez prezesa Sobolewskiego propozycji równoczesnego oferowania akcji bułgarskich i polskich spółek na obu giełdach. W opinii miejscowych ekspertów, na zainteresowanie polskich spółek sofijską giełdą raczej nie można liczyć ze względu na małą skalę i niewielką płynność bułgarskiego rynku kapitałowego.

Bardziej prawdopodobny scenariusz po ewentualnej prywatyzacji giełdy w Sofii to "ucieczka" bułgarskich spółek na giełdę zagraniczną. Stowarzyszenie bułgarskich spółek giełdowych sugeruje się, że nowym właścicielem sofijskiej giełdy powinna zostać zagraniczna giełda o kapitalizacji przekraczającej 500 miliardów euro, a więc większa od warszawskiej.