Rząd zajmie się definicją budownictwa społecznego

We wtorek rząd zajmie się definicją budownictwa społecznego. Umożliwi ona utrzymanie po 1 stycznia przyszłego roku 7-procentowej stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym.

Preferencyjna stawka obejmie nowe mieszkania o powierzchni do 120 mkw. i domy jednorodzinne do 220 metrów kwadratowych, kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych. Przy przekroczeniu tych limitów powierzchniowych za każdy metr będzie naliczana stawka 22-procentowa. Definicją budownictwa społecznego zostanie też objęta budowa noclegowni i domów dla bezdomnych. 7-procentowa stawka obejmie też remonty budynków wielomieszkaniowych, jednorodzinnych oraz noclegowni. Nie będzie dotyczyła budowy garaży, miejsc parkingowych i obiektów rekreacyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rząd rozpatrzy też nowelizację ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt przewiduje uproszczenie i skrócenie procedur planowania przestrzennego. Dotyczy to między innymi przygotowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według nowych przepisów tereny kolejowe położone w administracyjnych granicach miast będą mogły być objęte planowaniem przestrzennym. Grunty rolne leżące w obrębie miast zostaną przekwalifikowane na tereny pod budownictwo mieszkaniowe.