Premier Litwy: Euro w 2010 nie jest nierealne

Premier Gedyminas Kirkilas oświadczył, że krytyka ze strony unijnej komisarz do spraw budżetu i programowania finansowego szkodzi wizerunkowi Litwy. Dalia Grybauskaite uznała termin wprowadzenia w tym kraju euro w 2010 roku za nierealny.

Unijna komisarz i jednocześnie litewska polityk ostro skrytykowała prowadzoną przez rząd w Wilnie strategię stabilizacji cen w kraju. W opinii Grybauskaite konieczne jest, by rząd w Wilnie kontrolował wzrost inflacji i napływ pieniędzy na rynek. Obecna polityka fiskalna prowadzi - zdaniem Komisarz - do wzrostu inflacji.

Premier Gedyminas Kirkilas w wywiadzie dla litewskiego Radia Wiadomości oświadczył, że kwestia wprowadzenia euro jest sprawą niezwykle delikatną. Dlatego - w jego opinii - komisarz Grybauskaite powinna najpierw przedstawić swe uwagi szefowi rządu i ministrom, a dopiero później wypowiadać je publicznie. Przyznał, że jest zdziwiony tym, iż Komisarz Unijna - Litwinka - nie dba o dobry wizerunek swojego państwa we Wspólnocie. Zarzucił jej, że uprawia politykierstwo.

Pierwotnie Litwa zamierzała wprowadzić euro od początku bieżącego roku, ale nie pozwolono jej na to z powodu zbyt dużej inflacji. Obecnie sądzi się, że najbardziej realną datą wprowadzenia europejskiego pieniądza jest 2010 rok. Tymczasem liczba zwolenników zmiany waluty z każdym rokiem maleje. Litwini obawiają się, że po wprowadzeniu euro znacznie wzrosną cen.