RPP nie zmieniła stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie zmieniła stóp procentowych. To zgodne z oczekiwaniami analityków.

Główna stopa - referencyjna - pozostała na poziomie 4 proc. Stopa redyskontowa jest na poziomie 4,25 proc., lombardowa - 5,5 proc., a depozytowa - 2,5 proc. Choć tempo wzrostu gospodarczego jest nadal wysokie, to inflacja wciąż pozostaje poniżej celu Rady. - Bez zaskoczenia, bo dane gospodarcze nie nagliły do podjęcia decyzji o zmianie stóp już w tym miesiącu. Tym bardziej że w przyszłym miesiącu zobaczymy projekcję inflacyjną, której wielu członków Rady ma się przyglądać - powiedział główny ekonomista Fortis Banku w Warszawie Marcin Mróz.

Inflacja pozostaje poniżej celu RPP wyznaczonego na 2,5 proc., choć wzrost gospodarczy jest nadal wysoki. - Dwa czynniki zadecydują, czy stopy zostaną podniesione w kwietniu lub w maju. Rada może podnieść stopy w kwietniu po publikacji nowej projekcji inflacyjnej lub w maju, gdy będzie miała nowe dane o PKB oraz badania o ekonomicznej aktywności ludności - uważa Rafał Benecki, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego w Warszawie.

Giełda nie zareagowała na zgodną z oczekiwaniami decyzję RPP.

RPP ostrzegła, że ustabilizowanie inflacji w pobliżu celu na poziomie 2,5 proc. może wymagać w najbliższym czasie zaostrzenia polityki pieniężnej. "Skala zaostrzenia zależeć będzie m.in. od tego, czy popyt krajowy utrzyma się, a wzrost inflacji będzie umiarkowany, o ile wydajność pracy będzie nadal wysoka, a ceny zewnętrzne rosnąć będą powoli" - napisała Rada w komunikacie. RPP podkreśliła też, że wysoki wzrost kredytów dla firm i dobre wyniki przedsiębiorstw mogą zapowiadać utrwalenie wysokiej dynamiki inwestycji.

- Rzeczywisty wzrost gospodarczy jest szybszy od potencjalnego - stwierdził Dariusz Filar, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP).