Sejm: Wotum nieufności dla Kalaty?

W Sejmie rozpoczęła się debata nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o udzielenie wotum nieufności minister pracy i polityki społecznej Annie Kalacie.

Zdaniem posłów PO pani minister nie ma kompetencji do zajmowania takiego stanowiska, jest ministrem jedynie na pozór i nie podejmuje żadnych działań w obszarze, którym ma się zajmować. Sejmowa komisja rekomenduje izbie odrzucenie wniosku.

Wniosek PO nie ma żadnych szans na przyjęcie - do tego potrzeba co najmniej 231 głosów, a Platforma, wspierana przez inne kluby opozycji nie ma takiej większości.