W przetargach lepiej, ale nadal są błędy

Z powodu rażącego naruszenia prawa Urząd Zamówień Publicznych unieważnił w 2006 r. 11 dużych przetargów. Musiały je powtórzyć m.in. ZUS i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od blisko trzech lat UZP patrzy na ręce urzędnikom organizującym największe przetargi. Od maja 2006 r. kontrolowany jest każdy przetarg, którego wartość przekroczy 10 mln euro w przypadku kontraktów na usługę bądź dostawę, a w przypadku robót budowlanych - 20 mln euro (wcześniej te progi były dwukrotnie niższe: 5 mln i 10 mln euro). Na 296 skontrolowanych w ubiegłym roku przetargów o łącznej wartości 34 mld zł UZP zalecił unieważnienie 11, bo wyszły na jaw poważne nieprawidłowości.

Np. urzędnicy odpowiedzialni za przetargi w ZUS opisali zamówienie (usługę o charakterze teleinformatycznym o wartości przeszło 63 mln zł) w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W dużym skrócie - chodziło o to, że zdaniem kontrolerów warunki dotyczące pewnych terminów mogła spełnić tylko jedna firma - TP SA, która wcześniej świadczyła tego typu usługę na rzecz ZUS. W efekcie tylko TP SA złożyła ofertę, bo konkurenci uznali, że nie mają szans na kontrakt.

Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej musi powtórzyć wart ponad 40 mln zł przetarg na dostawę m.in. sprzętu komputerowego do ośrodków i szkół, w których kształcą się dzieci niewidome i słabo widzące. Okazało się, że wszystkie przyjęte przez urzędników oferty były niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Ponadto jeden z wymogów w opisie tego zamówienia mógł utrudnić uczciwą konkurencję.

Ubiegłoroczne kontrole wykazały jednak znaczną poprawę sytuacji. Np. dwa lata wcześniej kontrolerzy stwierdzili poważne naruszenia prawa zamówień publicznych w co piątym przetargu. Urząd tłumaczył to wówczas krótkim okresem obowiązywania tej nowej ustawy (zastąpiła ona ustawę o zamówieniach publicznych).

W 2006 r. kontrolerzy nie mieli najmniejszych zastrzeżeń do blisko jednej czwartej przetargów (w 2004 r. - do niespełna jednej dziesiątej). A jak urzędnicy przykładają się do przetargów współfinansowanych przez Unię Europejską? Od momentu przystąpienia Polski do UE skontrolowano 174 zamówień objętych dofinansowaniem (gównie na roboty budowlane) o łącznej wartości przeszło 19 mld zł. Powtórzono siedem z nich.