Poczta Polska: zmiany w kierownictwie

Andrzej Polakowski od dziś pełni obowiązki dyrektora generalnego Poczty Polskiej. Zastąpił Zbigniewa Niezgodę, który złożył rezygnację, a przyjął ją Minister Transportu Jerzy Polaczek.

Andrzej Polakowski był dotyczas zastepcą dyrektora generalnego Poczty Polskiej. Ma 54 lata, jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej i WSZiM im. L. Koźmińskiego. Ukończył też studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, w SGH oraz studia MBA w WSZiM.

W latach 1998-2002 był dyrektorem Okręgu Warszawskiego Poczty Polskiej. Od 2002 roku - naczelnikiem wydziału kadr w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Jest członkiem kilku rad nadzorczych.