Abp Ziemba skonfiskował nakład diecezjalnego pisma

Jak się dowiedziała IAR arcybiskup warmiński Wojciech Ziemba za publikację fragmentu książki księdza Isakowicza Zaleskiego w piśmie diecezjalnym "Posłaniec Warmiński" zawiesił księdza redaktora i skonfiskował nakład pisma. W rozmowie z IAR ksiądz Zaleski nie chciał komentować tej informacji.

W swojej głośnej już publikacji pt. "Księża wobec bezpieki" ks. Zaleski napisał, że esbecy zakwalifikowali biskupa jako TW, choć odmówił on współpracy.

- Funkcjonariusze olsztyńskiej bezpieki pisali w raportach, że ksiądz Ziemba jest wykładowcą znanym i szanowanym w środowisku seminaryjnym, więc jego pozyskanie pomogłoby w rozpracowywaniu tego środowiska - napisał Zaleski.

Starając się o paszport, obecny metropolita musiał odbyć dwie rozmowy w wydziale paszportowym KW MO w Olsztynie. Nie wiedział, jednak, że rozmawiający z nim urzędnik paszportowy to wysoki rangą oficer bezpieki. Starał się namówić księdza do stałych kontaktów. Ks. Ziemba odmówił, mimo to już po pierwszej rozmowie został zarejestrowany jako TW "Wojtek", a przez wywiad jako kontakt operacyjny "Cappis". W czasie drugiej rozmowy duchowny podtrzymał swoje stanowisko, a po wyjeździe do Rzymu odmówił spotkania i kontaktów z rezydentem wywiadu. Duchowny oznajmił też, że o wszystkim powiadomi władze kościelne. Wtedy SB zrezygnowało z dalszego namawiania Ziemby do współpracy i skierowało sprawę do archiwum.