Za ile kupiono PZL Mielec?

PRZEGLĄD PRASY: "Życie Warszawy" pisze, że warunki kupna fabryki samolotów PZL Mielec są sprzeczne z informacjami podawanymi przez Ministerstwo Skarbu.

Gazeta przypomina, że Ministerstwo Skarbu i Państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowały w styczniu, iż sprzedały Mielec za ponad 250 mln złotych. Na tę wielkość składają się: wartość udziałów PZL Mielec oraz wartość deklaracji inwestycyjnej Sikorsky Aircraft Corp. w ciągu pięciu lat. Tymczasem - jak pisze "Życie Warszawy" - okazuje się, że Mielec został sprzedany jedynie za 56 mln. Z zapisów umowy do której dotarła gazeta, wynika, że do kwoty 56 mln zł dochodzi blisko 10 mln zł depozytu do rozliczenia roszczeń wobec Mielca, które mogą się pojawić w ciągu najbliższych trzech lat. Gazeta pisze, że amerykański nabywca PZL Mielec zobowiązał się dodatkowo do spłaty 52,5 mln zł zadłużenia fabryki. Ta kwota ma pochodzić ze sprzedaży obecnie produkowanych w Mielcu samolotów.

Więcej na ten temat w dzisiejszym Życiu Warszawy".