Rumuńska Cerkiew: Telewizja niszczy mózg

Rumuńska Cerkiew Prawosławna zorganizowała konferencję naukową, na której potępiono oglądanie telewizji. Telewizja kradnie czas, oddala od Boga i niszczy mózg - przekonywali naukowcy.

Władze cerkiewne zaprosiły na konferencję kilkunastu psychologów, psychiatrów i socjologów z rumuńskich uczelni. Wszyscy naukowcy zgodnie podkreślali zgubne skutki oglądania telewizji: od rozbijania więzi społecznych, do niszczenia połączeń między komórkami nerwowymi. Uczestnicy konferencji zgodzili się co do tego, że telewizja niemal nie ma żadnych zalet.

Jeden z mówców chwalił nawet telewizję z czasów dyktatury Nicolae Ceausescu, kiedy to program nadawany był przez trzy godziny na dobę.