Prezydent: Podpiszę Deklarację Berlińską

Prezydent Lech Kaczyński zapowiedział, że podpisze Deklarację Berlińską. Prezydent powiedział w wywiadzie dla TVP3, że Polska ma pewne zastrzeżenia do zapisów deklaracji, ale - jak dodał -"gdybyśmy jej nie podpisali, bylibyśmy pewnie jedynym państwem, które tego nie zrobi".

Prezydent podkreślił, że nigdy nie było poważnych sporów między Polską a Niemcami w sprawie zapisu o chrześcijańskich korzeniach Europy, jednak - jak powiedział - kanclerz ocenia w sposób realistyczny fakt, iż na treść deklaracji muszą zgodzić się wszystkie kraje. Prezydent przypomniał, że sprzeciw w tej sprawie złożyły między innymi Francja i Belgia.

Deklaracja berlińska ma zostać podpisana na uroczystym szczycie w Berlinie 25 marca.

"Zielone światło" dla traktatu europejskiego

Prezydent powiedział też, że najważniejszymi efektami spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel są "zielone światło" dla prac nad traktatem europejskim oraz ustalenia w sprawie bezpieczeństwa energetycznego.

Lech Kaczyński powiedział, że Polska zgodziła się, aby obecny projekt traktatu konstytucyjnego był podstawą do rozmów na temat eurokonstytucji. Przypomniał, że wcześniej proponował, aby tekst napisać od nowa. Podkreślił jednak, że Polska absolutnie nie zgadza się, by tekst nowego traktatu był taki sam jak obecny projekt. Dodał, że Polska będzie aktywnie będzie uczestniczyć w pracach nad eurokonstytucją, i nie rezygnuje ze swoich przekonań. Prezydent Kaczyński powiedział, że między innymi będzie forsować zapis, iż Europa powinna być związkiem odrębnych państw Unii Europejskiej. Dodał, że obecna konstytucja europejska w niektórych miejscach ten status narusza.

Prezydent powiedział, że uzgodnił z kanclerz Merkel kalendarz działań w sprawie eurokonstytucji. Dodał, że wkrótce przekaże jej wszystkie zastrzeżenia do obecnego projektu traktatu konstytucyjnego.