Biuro Lustracyjne IPN w miejsce Rzecznika Interesu Publicznego

Wchodząca dziś nowa ustawa lustracyjna powołuje nową komórkę w Instytutucie Pamięci Narodowej - Biuro Lustracyjne. Nowy pion IPN zostaje powołany w miejsce zlikwidowanej przez nową ustawę instytucji Rzecznika Interesu Publicznego.

Według nowych zapisów nie będzie też statusu pokrzywdzonego ani sądu lustracyjnego. Sprawy lustracyjne będą toczyć się jawnie przed sądami powszechnymi.

Dyrektora Biura Lustracyjnego powołuje premier na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Na razie nie wiadomo kto pokieruje nowym pionem IPN. Prezes IPN Janusz Kurtyka podkreślał, że jest niezwykle ważne, by dyrektor rozpoczął pracę jak najszybciej co pozwoli na skuteczne zorganizowanie pracy nowego pionu w Instytucie.

Prezes Janusz Kurtyka podkreślił, że organizacja pracy Biura Lustracyjnego potrwa wiele miesięcy, wyraził zarazem nadzieję, że pełną sprawność nowe biuro osiągnie pod koniec roku.

Szef IPN zaznaczył zarazem, mimo niepełnego składu biuro zacznie działać od chwili wejścia w życie nowej ustawy. Prokuratorzy Biura Lustracyjnego, mają wnosić do sądów wątpliwości związane z oświadczeniami złożonymi przez osoby objęte lustracją. Zajmą oni niejako stanowisko zlikwidowanej instytucji Rzecznika Interesu Publicznego, który był oskarżycielem w procesach lustracyjnych.