Prof. Wiesław Jędrzejczak oczyszczony z zarzutów

Zespół ekspertów powołany przez ministra zdrowia orzekł, że profesor Wiesław Jędrzejczak, krajowy konsultant do spraw hematologii nie popełnił błędu przeszczeniając komórki macierzyste krwi pępowinowej w leczeniu chorego na białaczkę.

Kilka dni temu "Dziennik" napisał, że chory na białaczkę 21-letni pacjent zmarł po trzech miesiącach w wyniku zastosowania nowatorskiej, eksperymentalnej metody leczenia.

Religa: Wszystkie zarzuty są bezpodstawne

Opinia zespołu ekspertów jest jednoznaczna - profesor Wiesław Jędrzejczak nie popełnił błędu medycznego. Minister Zbigniew Religa podkreślił, że wszystkie zarzuty pod adresem krajowego konsultanta do spraw hematologii profesora Jędrzejczaka są bezpodstawne. Powtórzył, że profesor mając do wyboru śmierć pacjenta lub ratowanie jego życia postąpił tak jak każdy lekarz - wybrał metodę, która daje szansę i jest stosowana na świecie mimo, że nie jest jeszcze stosowana w Polsce.

Profesor Jerzy Kowalczyk - szef powołanego zespołu ekspertów podkreślił, że zgon chorego na białaczkę nie był związany z nieskutecznym zabiegiem transplantacyjnym, ale był wynikiem powikłań.